A PAnda Pont Mérnöki Iroda Kft. 2002-től foglalkozik mérnöki szolgáltatással, ezen belül tájépítészeti tervezéssel, környezet-
rendezéssel és kerttervezéssel. A szolgáltatások körébe tartozik még a tájépítész műszaki ellenőrzés, termékfejlesztés és a kertépítés is.

Tevékenységi körünk a családi háztól a golfpályáig, a döntés-előkészítési dokumentációtól, a szabályozási és engedélyezési terveken át, a kiviteli tervekig bezárólag felöleli a teljes tájépítészeti és kerttervezési feladatokat. Tájépítész és mérnökeinkkel, a kivitelezés folyamán a műszaki ellenőri feladatok ellátásával biztosítjuk, a megfelelő minőség elérését. Kertépítés tekintetében, a családi házak kertjeitől, az ipari létesítmények zöldfelületein át, a tetőkertekig vállalunk munkákat. A mérnöki szolgáltatások kiegészülnek a speciális termékfejlesztéssel. Egyedi igényeket is kielégítő beltéri növénydekorációk tervezését, és kivitelezését, a fenntartással együtt is vállaljuk.

Profil

MAGÁNKERTEK - Tervezési tematika

Első lépésként a tervezési alapadatokról és előzményekről tájékozódunk. Mivel a tervek teljes egészében számítógépen készülnek, ezért a tervezési alaptérkép pontossága és részletessége döntően befolyásolja a később készülő tervek ilyen irányú megbízhatóságát.

Az alapadatok elemzése után javaslatot teszünk a tervezési alaptérkép elkészítésének, illetve feldolgozásának mikéntjéről. Ez történhet az épület építési engedélyeztetési dokumentációjából történő építész alaprajzok átvételével, vagy a meglévő kézi rajzok digitalizálásával is. Amit mindenképpen javasolni szoktunk, az általunk készített digitális geodézia, mely a pillanatnyi állapot pontos rögzítése. Ez a felmérés külön is átadásra kerül, melyet akár egy későbbi építés alkalmával is helyszínrajzként fel lehet használni. A geodéziával párhuzamosan -amennyiben egy áttervezendő, vagy félkész kertről van szó- elkészül a kert meglévő zöldfelületi elemeinek felmérése is. Többek között, digitális fotótechnikával rögzítésre kerülnek a burkolatok típusai, berendezési tárgyak, világítótestek helyei és a meglévő növényzet. Ezzel egy időben a meglévő műszaki jellegű problémákat is feltérképezzük. A kiindulási alapadatok feldolgozásával együtt, egy beszélgetés keretében tájékozódunk a tulajdonosi igényekről.

Ezek alapján készítjük el a kertépítészeti koncepciótervet. Ebben meghatározásra kerülnek a kerten belül kialakítandó különböző terek funkcionális paraméterei. Pontos alaprajzi méretekkel megjelennek a burkolt felületek, berendezési tárgyak és minden a kert egészét meghatározó elemek. A növénytelepítés -még nevesítés nélkül, de jellegazonosan kerül ábrázolásra. Terveink részét képezi a kertvilágítási koncepció is. Az esetleg fennálló, meglévő műszaki problémák megoldására is javaslatot teszünk. Ha szükséges a koncepcióterv átdolgozásával kialakítjuk a tulajdonosi igényeknek minden részletében megfelelő kertkialakítást.

A koncepcióterv lezárása után a kertépítés költségeit költségbecslés szintjén meghatározzuk. A költségbecslésben tételszerűen szerepelnek az építés során felhasznált anyagok és a hozzájuk kapcsolódó munkák. A koncepcióterv és a költségkalkuláció alapján a kivitelezőktől árajánlatok kérhetők. Ezek összehasonlításában a tulajdonos segítségére vagyunk. A versenyeztetés után látható, hogy összesen mennyibe kerülne a kert megépítése. Ekkor kell a tulajdonosnak eldönteni, hogy ennyit összességében szán-e a kert megépítésére vagy sem. Amennyiben igen, akkor tanácsot adunk a munkák - akár több évre történő- ütemezésére is. Amennyiben nem szánnak ekkora összeget a kertépítésre, akkor megvizsgáljuk, hogy mivel lehet a költségeket csökkenteni, a koncepciótervet ennek megfelelően átdolgozzuk. A végeredmény a tulajdonosi igények és anyagi lehetőségek kompromisszumaként megvalósítható kert.

Végső lépésben a koncepcióterv programja alapján a szükséges részekre kiviteli szintű részlettervek, és növénykiültetési terv készül.

A tulajdonos kérésére az építési munkák során tervezői művezetést biztosítunk, de a kivitelezői kérdésekre irányuló tervezői konzultáció a munka mindenkori része.

A víz metamorfózisa
Mediterrán kert

Lap tetejére^

BERUHÁZÁS MENEDZSMENT - Költségorientált tervezés

Zöldterületi beruházásoknál a teljes tervezési folyamat részét képezi szolgáltatásainknak. A kiválasztott terület Részletes Rendezési Tervének kidolgozásakor a zöldfelületi programterv alátámasztásával a beruházási program és nagyságrend megalapozható. Ha szükséges ezt megelőzően tanulmányterv készül, a beruházási program meghatározásával, a finanszírozhatósági lehetőségek feltérképezésével, műszaki költségori-entált megoldások felvázolásával. Itt kerülhet sor a pályázatokon való részvételi lehetőségek felkutatására és a pályázati anyagok szakmai részének összeállítására.

A Szabályozási előírások elkészítésével megalapozzuk az engedélyeztetési terveket. Ennek megfelelően az elvi építési engedély és az építési engedély készítésekor segítséget nyújtunk az építésügyi előírások között történő eligazodáshoz. Fakivágási és egyéb szakterületi engedélyeztetési munkarészek megalapozzák a tender tervek tartalmát. Tender eljárások során, a dokumentáció elkészítésén túlmenően segítünk az ajánlatok szakmai, és a kivitelezők által felajánlott alternatív lehetőségek elbírálásában. A kiviteli tervek készítésekor az korábban meghatározott költségkeretet szem előtt tartva finomulnak ki és kapnak konkrét műszaki tartalmat terveink.

Tervezői művezetés keretében a kivitelezéskor felmerülő problémákra rövid úton adunk megoldást. Műszaki ellenőrzésként, a nem általunk tervezett beruházások szakmai részét kontrolláljuk.

Szakvélemények kidolgozásával segítséget nyújtunk zöldterületi, kertépítészeti és kertészeti szakmai és jogi viták rendezésében. Ezt a unkánkat egészíti ki a közbeszerzési pályázatokon való szakmai konzulensként való közreműködés.

Az egyes tervek kidolgozottságának és tartalmi szintjének megfelelően a teljes tervezési fázist végigkíséri a tervezői költségbecslés és költségvetés kiírás készítése. Így lépésről-lépésre nyomon követhető a várható bekerülési költség változása. Emiatt a kontroll miatt lehet mindig a kellő pillanatban a tervezési folyamatba visszacsatolni a költségtakarékos megoldásokat.

Zöldterületi beruházások generáltervezőjeként egy kézben tudjuk összefogni a kertépítészethez kapcsolódó szakági terveket. Így tudunk alvállalkozóinkkal együtt úttervezéssel, felszíni csapadékvíz elvezetéssel, közműtervezéssel, elektromos tervezéssel, vízjogi engedélyeztetéssel, építészettel, statikai tervezéssel, vízgépészeti tervezéssel és automata öntözőhálózat tervezéssel foglalkozni.

A digitális geodéziai felméréssel kezdődően, az átfogó környezettervezés részeként, a különböző általunk készített szakági tervekkel bezárólag a teljes tervezési folyamat számítógépen történik. Ez teszi lehetővé a gyors adatcserét és a terveken történő változtatások hatékony átvezetését. Ezt a rendszert egészíti ki a nevünkkel fémjelzett, Magyarországon egyedülálló interaktív környezettervezés.

Izabella rezidencia
Hotel Marina Port

Lap tetejére^

INTERAKTÍV KÖRNYEZETTERVEZÉS - Határok nélkül

Szakterületünkön belül, Magyarországon először teremtettük meg annak lehetőségét, hogy az Internetet felhasználva tervezési munkánk túllépjen a saját hálózatban használt számítógépek korlátain. Ehhez a honlapunkon található Konzultációs pontunk ad színteret.

Ide, bármely Internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről egy felhasználó név és jelszó beírása után lehet belépni. Ezen belül ügyfeleink részére CAD alapokon nyugvó konzultációs felület áll rendelkezésre. Az adott paneleken keresztül az irodánkban készülő tervek letölthetők, minőségromlás nélkül megtekinthetők, véleményezhetők és hozzánk a vélemények e-mailen keresztül visszajuttathatók. Ezt egészíti ki egy csevegő elven működő konferencia modul, mellyel egy adott munkáról, akár több országból is, egy időben megbeszélés tartható.

Ezzel a rendszerrel közvetlenebbé vált az egy feladaton dolgozó tervezők kommunikációja. De leegyszerűsödött a kivitelezés során felmerülő kérdések kezelése is.

A hatékonyságra példaként erre álljon itt az alábbi:
A világ bármely pontján épülő, és általunk tervezett 18 lyukas, 90 ha összterületű, 40 ha játékfelületű golfpályán felveendő tetszőleges metszetet -a hozzá tartozó bevágás-feltöltés és földtömeg számítással együtt-, a hozzánk befutó kéréstől számított 15 percen belül az építés helyszínén digitálisan, nyomtatható állapotban rendelkezésre tudjuk bocsátani.

Lap tetejére^

ÖKOSZEMLÉLETŰ TERVEZÉS - Előre tekintve

A műszaki megoldások terén egyre jobban előtérbe kerülnek a kör-nyezetbarát termékek és technológiák alkalmazása. A környezettervezés területén is számtalan megoldás nyújtja annak lehetőségét, hogy egy energia és környezettakarékos megoldásokkal lehessen kialakítani az adott zöldterületet.

A csapadékvíz visszaforgatásától, a biológiai szennyvíztisztításon keresztül a vegyszerek alkalmazása nélküli fürdőtavakig terjed a vízgazdálkodás lehetősége. A nap-, szél-, víz- és talajenergia megújuló erőforrásait a kerti lámpák üzemeltetésétől az üvegházak fűtéséig terjedően széles skálán lehet felhasználni. Tudatos szervesanyag gazdálkodással a képződő zöld-hulladékot vissza lehet forgatni az adott területre, és a komposztáláskor keletkező hővel akár a zöldséghajtatás is megoldható.

A természetbarát anyagok és építési módok alkalmazásával egyedi arculatot kaphat a kert. Az adott épületre nézve a zöldtetők építésével a csapadékvíz megtartáson túlmenően, számos egyéb előnyt is meg lehet teremteni. Tervezéskor az előbb felsorolt elemek egymás mellé rendelésével teljes rendszert lehet kialakítani, mely a fenntartáskor térül meg.

Kapcsolat

Lap tetejére^